Universities

Universiti Malaya (UM)

Universiti Putra Malaysia (UPM)

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

Universiti Sains Malaysia (USM)

Universiti Teknologi Malaysia (UTM)

Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)

 Universiti Malaysia Sabah (UMS)  Multimedia University (MMU)

Universiti Teknologi PETRONAS (UTP)

Universiti Tenaga Nasional (UNITEN)

Universiti Utara Malaysia (UUM)

Universiti Teknologi MARA (UiTM)

Islamic International University Malaysia (IIUM)

Universiti Teknikal Melaka Malaysia (UTeM)

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)

Universiti Malaysia Terengganu (UMT)

Universiti Malaysia Kelantan (UMK)

Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)

Universiti Malaysia Pahang (UMP)

Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)

\

Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) Universiti Pertahanan National Malaysia (UPNM) Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) Monash University