kumpulan kerja

MYREN memberi peluang kepada masyarakat untuk membentuk kelompok penyelidikan atau dikenali sebagai kumpulan kerja. kumpulan Kerja MYREN  adalah terbuka kepada mana-mana komuniti penyelidikan dan pendidikan di Malaysia bagi tujuan kerjasama dan perkongsian pengetahuan. Untuk mewujudkan kumpulan kerja baru atau untuk mengetahui lebih lanjut, sila hubungi Liana (liana@myren.net.my) Bagi mereka yang ingin menyertai kumpulan yang sedia ada, mereka boleh dilihat di bawah

 Network & Distributed Systems  IPv6
Digital Cultural Heritage & Humanitieso  Telemedicine
 Identity & Federated Science Cloud  Visual Informatics
 Internet Security  Green Technology
InterNetWorks Information Retrieval & Knowledge Management
Education Technology & Research